ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਟੂਲ ਨਿਰਮਾਤਾ

25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਨੁਭਵ

Q3/QTT ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਿਊਬ ਕੋਰ ਬੈਰਲ